ZŠ a MŠ Skočice

Placení obědů

PLATBY PRO ROK 2022/ 2023

Placení stravného a školného budeme provádět měsíčními zálohami.

INKASO PROBĚHNE VŽDY ZAČÁTKEM MĚSÍCE - mezi 1. a 5. dnem.

 

MĚSÍČNÍ ZÁLOHY - STRAVNÉ:

Číslo účtu pro platbu stravného: 78-3063150237/0100 děti od 7 let - 10 let věku zaplatí finanční částku: 600,- Kč (stravné 30,- Kč /1 oběd).

děti od 11 let - 14 let věku zaplatí finanční částku: 650,- Kč (stravné 32,- Kč /1 oběd).

MĚSÍČNÍ PLATBA – ŠKOLNÉ ŠD:

Číslo účtu pro platbu školného: 78-3063150237/0100 FInanční částka pro platbu školného: 150,- Kč/měsíčně (úhrada vždy v rozmezí od 1. do 5. dne v daném měsíci)

Žádáme Vás, abyste ověřili vaše nastavené limity inkasa, případně je zvýšili podle uvedených částek na měsíce září - červen.

Vyúčtování proběhne 2x ročně, vždy k 31. 12. a 30. 6.