ZŠ a MŠ Skočice

Organizace školy


Počet žáků v ročnících:

1. ročník: 7
2. ročník: 4
3. ročník: 5
4. ročník: 6
5. ročník: 5


Zaměstnanci školy

Ředitelka:         

Mgr. Markéta Šobrová

Učitelky:           

Mgr. Hana Pechová
Pavla Starková


Vychovatelka: 

Pavla Starková

Účetní, admin. pracovnice ŠJ:

Šárka Bradová

Kuchařky:

Zdeňka Beranová
Monika Beranová

Školnice:

Monika Beranová