ZŠ a MŠ Skočice

Školné, stravné

PLATBY PRO ROK 2022/ 2023

Placení stravného a školného budeme provádět měsíčními zálohami.

INKASO PROBĚHNE VŽDY ZAČÁTKEM MĚSÍCE - mezi 1. a  5. dnem.

 

MĚSÍČNÍ ZÁLOHY - STRAVNÉ:

Číslo účtu pro platbu stravného: 78-3063150237/0100
děti od 3 - 6 let věku zaplatí finanční částku: 850- Kč (stravné 42,- Kč /1 den)

děti od 7 let věku zaplatí finanční částku:      900,- Kč (stravné 45,- Kč /1 den)


MĚSÍČNÍ PLATBA – ŠKOLNÉ MŠ:

Číslo účtu pro platbu školného: 78-3063150237/0100
Finanční částka pro platbu školného: 350,- Kč/měsíčně (úhrada vždy v rozmezí od 1. do 5. dne v daném měsíci).

Děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 školné neplatí.

Děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Žádáme Vás, abyste ověřili vaše nastavené limity inkasa, případně je zvýšili podle uvedených částek na měsíce září - červen.

Vyúčtování proběhne 2x ročně, vždy k 31. 12. a 30. 6.