ZŠ a MŠ Skočice

Základní informace o mateřské škole


Mateřská škola Skočice je jednotřídní, navštěvuje ji 24 dětí ve věku 3 - 6 let.

Organizace dne

6:00-7:55 příchody dětí - 8:00 uzamčení školy
6:30-8:30 spontánní, hravé, skupinové a individuální činnosti
8:30-9:00 hygiena, svačina
9:00-9:45 dopolední vzdělávací činnost
9:45-11:30 pobyt venku /dle počasí/
11:30-12:00 hygiena, oběd
12:00-14:15 příprava na odpočinek, spánek, klidný program
14:15-14:30 hygiena, odpolední svačina
14:30-16:00 spontánní a skupinové hry dětí

Učitelky MŠ

Jindřiška Schejbalová
Ivana Brožová

Příchody a odchody

Děti přicházejí do MŠ od 6.00 do 7:55 hodin. Po obědě se děti mohou vyzvedávat od 12,00 do 12,20 hodin, odpoledne od 14.30 hodin nebo individuálně po předchozí domluvě.

Nepřítomnost dětí je třeba oznámit telefonicky nebo osobně. První den nemoci lze oběd odebrat do jídlonosičů. Příchod či odchod v jinou než obvyklou dobu je možný po předchozí domluvě s učitelkou.

Do mateřské školy mohou zákonní zástupci přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce, např. kašel, rýmu, průjem, zvracení, vši apod. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a mohou přenášet infekci na zdravé děti. Pokud předáváte dítě se zjevnými příznaky nemoci, porušujete tím školní řád a učitelky mají právo dítě do MŠ nepřijmout.

Příprava na docházku do MŠ

Adaptaci mohou rodiče svému dítěti velmi usnadnit dobrou přípravou na docházku do MŠ. Málokterý rodič si uvědomí, že v MŠ je dítě jedním z mnoha, mezi které učitelka dělí svoji pozornost a v řadě situací je dítě odkázáno již samo na sebe. Umí se Vaše dítě obsloužit a samostatně se najíst? Umí si po sobě uklidit ze stolu? Umí se samo obléknout a obout? Umí si uklidit své oblečení a boty? Umí uklízet své hračky? Všechny tyto nároky budou na dítě v MŠ kladeny od prvního dne docházky. Pomozte svému dítěti a pečlivě jej veďte k samostatnosti a sebeobsluze včas, tj. před zahájením docházky do MŠ.