ZŠ a MŠ Skočice

Akce 2. pololetí 2022/2023

leden - červen 2023
Tento obsah se průběžně aktualizuje.

2. 2. 2023 - Projektový den Hromnice

13. 2 - 19. 2 2023 - Jarní prázdniny

20. 2. 2023 - rytmická show s panem Tomanem

23. 2. 2023 - Řecké báje s Evou Hruškovou (KKC Přeštice)

28. 2. - 9. 5. 2023 - každé úterý plavecký výcvik (mimo 7. 3. 2023)

20. 3. 2023 - beseda s knihovnicí paní Červenou

6. 4. 2023 - Velikonoční prázdniny

11. 4. 2023 - výuka plavání

13. 4. 2023 - zápis do 1. ročníku ZŠ

17. 4. 2023 - beseda VZPoura úrazům

19. 4. 2023 - třídní schůzky + konzultace

24. 4. 2023 - Uklidíme Česko

25. 4. 2023 - výuka plavání

2. 5. a 5. 5. 2023 - výuka plavání

12. 5. 2023 - taneční vystoupení ZUŠ

15. 5. 2023 - besídka ke Dni matek

22. 5. 2023 - exkurze HZS Plzeň 

23. 5. 2023 - ukázka dravců

26. 5. 2023 - společné focení

29. 5. 2023 - školní výlet do Prahy

30. 5. 2023 - dopravní hřiště (3. - 5. ročník)

2. 6. 2023 - vystoupení na Noci kostelů

5. 6. 2023 - recitační soutěž v Merklíně

8. 6. 2023 - Canisterapie

15. - 16. 6. 2023- Noc ve škole

26. 6. 2023 - setkání 5. ročníku s deváťáky v přeštické škole

28. 6. 2023 - vysvědčení

29. a 30. 6. 2023 - ředitelské volno

 

 

13. 4. 2023 - Zápis do 1. třídy

17. 4. 2023 - Vzpoura úrazům (beseda s ambasadory VZP)

19. 4. 2023 - Třídní schůzka, konzultace

26. 4. 2023 - Ukliďme Česko!

12. 5. 2023 - taneční vystoupení žáků ZUŠ (ZUŠ Přeštice)

15. 5. 2023 - besídka ke Dni matek od 16 hodin

22. 5. 2023 - exkurze HZS v Plzni

29. 5. 2023 - školní výlet do Prahy

30. 5. 2023 - Dětské dopravní hřiště (Blovice)

2. 6. 2023 - vystoupení žáků v kapli - Noc kostelů

8. 6. 2023 - Canisterapie (Nehlaď toho psa!)

15. 6. - 16. 6. 2023 - Strašidelná noc ve škole :)

26. 6. 2023 - návštěva žáků 5. ročníku na 2. stupni ZŠ J. Hlávky

                  - filmové představení pro školy v KKC Přeštice: Mia a já ve filmu

28. 6. 2023 - předání vysvědčení (konec cca v 8:30 hodin)

29.-30. 6. 2023 - ředitelské volno